Serwis - Kas Fiskalny

Fiskalizacja kasy – obowiązek podatnika


Jednym z podstawowych obowiązków podatnika rozpoczynającego pracę z kasą rejestrującą jest jej fiskalizacja. Wbrew pozorom nie jest to tajemniczy proces, który wymaga od właściciela kasy fiskalnej specjalistycznych umiejętności. Ze względu jednak na przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra  Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania podatnik powinien mieć podstawową wiedzę o czynności fiskalizacji i znać obowiązującą procedurę oraz dopełnić formalności.

Jednorazowa i nieodwracalna
Zacznijmy od tego, czym jest fiskalizacja. Nie trzeba wgłębiać się w szczegóły techniczne znane pracownikom uprawnionych serwisów. Istotne jest, że fiskalizacja inicjuje pracę modułu fiskalnego z pamięcią kasy. Proces ten jest jednorazowy i nieodwracalny. Podczas tej czynności w module fiskalnym na stałe zapisuje się numer NIP podatnika – właściciela kasy fiskalnej. Numeru tego nie można zmienić ani wykasować w późniejszym czasie. Kasa rejestrująca raz zafiskalizowana na konkretnego podatnika jest mu przyporządkowana na zawsze. Jedyną możliwością zmiany numeru NIP byłaby wymiana całego modułu fiskalnego, jest to jednak usługa kosztowna.

Wizyta u serwisanta
Fiskalizacji dokonuje uprawniony pracownik serwisu kas fiskalnych. Zwykły użytkownik kasy rejestrującej ani nie ma odpowiedniej wiedzy, jak to zrobić, ani nie jest do tego uprawniony. Termin fiskalizacji należy odpowiednio wcześniej zgłosić do właściwego nam serwisu. Usługa ta najczęściej wykonywana jest za darmo, w ramach zakupu kasy fiskalnej. Po dokonaniu fiskalizacji serwisant drukuje raport dobowy. W tym momencie można już zgodnie z przepisami ewidencjonować sprzedaż za pomocą tego urządzenia, ponieważ kasa pracuje od tej pory pracuje w trybie fiskalnym. Wszelkie informacje o dokonanych transakcjach zapisują się w pamięci fiskalnej i są podstawą do obliczenia przez księgowość należnego podatku.

Zgłoszenia do urzędu
Obowiązkiem właściciela kasy fiskalnej po dokonaniu przez serwisanta fiskalizacji jest zgłoszenie tego faktu do właściwego urzędu skarbowego. Wynika to z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Zgodnie z tym zapisem mamy na to 7 dni. Wzór takiego zawiadomienia został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Zgłoszenia takiego dokonuje również pracownik serwisu (§ 14 ust. 2 rozporządzenia), zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7.

Nadanie numeru ewidencyjnego
Urząd skarbowy przysyła nam zawiadomienie o nadaniu zafiskalizowanej kasie numeru ewidencyjnego. Obowiązkiem właściciela kasy jest naniesienie tego numeru na obudowę urządzenia – trwale i w widocznym miejscu. Taki sam numer zostaje przyporządkowany do książki kasy, więc jeśli mamy kilka kas, pod żadnym pozorem nie pomylmy tych numerów (§ 13 rozporządzenia).

Procedura odczytu pamięci kasy fiskalnej

Likwidacja kasy fiskalnej nie jest indywidualną sprawą podatnika, a proces jej wykonania regulują obowiązujące przepisy. Choć przyczyny likwidacji kasy mogą być różne – wymiana urządzenia na nowsze, likwidacja sprzedaży detalicznej, likwidacja działalności gospodarczej, a także samo zapełnienie modułu fiskalnego – procedura odczytu pamięci jest zawsze taka sama. Warto zapoznać się z § 7 ust. 8 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, ponieważ zostały tam opisane wszystkie niezbędne formalności związane z odczytem pamięci fiskalnej.

Obowiązek podatnika
Przede wszystkim należy pamiętać, że wypełnienie procedury odczytu pamięci kasy fiskalnej jest obowiązkiem podatnika i to on odpowie przed pracownikiem kontroli skarbowej w razie ewentualnych nieprawidłowości w tym względzie. Zgodnie z art. 80 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm.) nie zgłoszenie w terminie organowi podatkowemu wymaganej informacji skutkuje karą grzywny w wysokości 120 stawek dziennych. Warto więc skrupulatnie wywiązać się z obowiązku dokonania odczytu pamięci zgodnie z przepisami.

Obecni podczas odczytu
Odczyt kasy fiskalnej musi być dokonany w obecności właściciela kasy, pracownika uprawnionego serwisu oraz urzędnika skarbowego. Wcześniej należy oczywiście uzgodnić termin spotkania w celu dopełnienia tego obowiązku. Podatnik zgłasza fakt planowanego odczytu pamięci kasy fiskalnej do serwisu, który z kolei ustala termin z pracownikiem urzędu skarbowego. Można też samemu skontaktować się z urzędem, ustalić termin i na koniec poinformować o tej dacie pracownika serwisu.

Sporządzenie protokołu
Uprawniony serwisant kas fiskalnych zajmuje się stroną techniczną odczytu, natomiast pracownik US kontroluje prawidłowość przebiegu tej czynności. Później urzędnik sporządza protokół z odczytu pamięci fiskalnej, którego wzór został określony w załączniku nr 4 do wspomnianego rozporządzenia w sprawie kas. Czynność sporządzenia protokołu musi być dokonana w urzędzie skarbowym, jednak sam odczyt może się odbyć zarówno w urzędzie, jak i w siedzibie podatnika, a także w serwisie. Przepisy nie precyzują kwestii miejsca wykonania obowiązkowego odczytu. Istotne jest, aby protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach – dla urzędnika, serwisanta i podatnika.

Przechowywanie pamięci
Po dokonaniu odczytu podatnik ma obowiązek przechowywania pamięci przez kolejne 5 lat. Wynika to wprost z § 7 ust. 9 rozporządzenia w sprawie kas. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy odczyt został wykonany za cały okres pracy kasy fiskalnej, a zapis o tym istnieje w protokole, lub gdy serwisant poświadczy brak możliwości odczytu danych z pamięci. Po wymontowaniu pamięci kasę fiskalną należy zutylizować, dbając przy tym o zasady ochrony środowiska.
Liczmy się również z koniecznością wniesienia opłaty za dokonanie odczytu przez serwis kas fiskalnych, ponieważ przepisy nie obligują tych podmiotów do wykonywania odczytu pamięci nieodpłatnie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl