Kasa Fiskalna - Poradnik

Kasa fiskalna - jest specyficznym urządzeniem, ponieważ jej użytkowanie zmusza przedsiębiorcę do respektowania rozmaitych wymogów, narzuconych podatnikom przez ustawodawcę. Tymczasem wielu przedsiębiorców - zwłaszcza rozpoczynających działalność gospodarczą - ma kłopoty z interpretacją poszczególnych zapisów i w efekcie popełnia niepotrzebne błędy, za które grozi odpowiedzialność skarbowa.


Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa mini poradnik, w którym omówimy najważniejsze prawa i obowiązki użytkownika kasy. W naszym vademecum znajdą Państwo praktyczne wskazówki, dotyczące rejestracji kasy w urzędzie skarbowym, a także rady, jak uzyskać zwrot części wydatków poniesionych z tytułu zakupu urządzenia. Vademecum zawiera również zbiór najważniejszych aktów prawnych regulujących zasady użytkowania kas rejestrujących, krótki słowniczek pojęć fiskalnych, a także odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z eksploatacją tego urządzenia.

Mamy nadzieję, iż lektura naszego vademecum przybliży Państwu tematykę kas rejestrujących i ułatwi zrozumienie wymagań fiskusa.
Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na każde Państwa pytanie! Prosimy dzwonić pod numer telefonu:

Wybieramy kasę i rejestrujemy urządzenie


1. Jaki model kasy kupić?
Przedsiębiorca, na którego fiskus nakłada obowiązek ewidencjonowania obrotów, często traktuje kasę fiskalną jako zło konieczne i nie bierze pod uwagę faktu, iż współczesne urządzenia rejestrujące są wyposażone w szereg funkcjonalności ułatwiających prowadzenie sprzedaży. Tymczasem nowoczesne kasy spełniają w placówce handlowej rozmaite funkcje i stanową źródło wielu cennych informacji, umożliwiających przedsiębiorcy efektywne zarządzanie firmą. Modele wyposażone w zaawansowane opcje wykonują np. rozmaite raporty, pozwalające na kontrolę pracy kasjerów, szybki przegląd stanów magazynowych czy zwrotów opakowań. Sporządzają również aktualizowane na bieżąco statystyki sprzedaży, podsumowują sprzedaż rozmaitych grup towarowych, słowem - ułatwiają nadzór nad sklepem i pracownikami. Ponadto wiele kas potrafi współpracować z czytnikiem kodów kreskowych i wagą, terminalem kart płatniczych, komputerem, a nawet z innymi kasami - dzięki temu urządzenia te znakomicie ułatwiają prowadzenie sprzedaży i skracają czas konieczny do obsługi klientów.
Zanim więc zdecydujemy się na konkretny model urządzenia, zastanówmy się, czy będzie on pasował do naszych obecnych (oraz przyszłych!) potrzeb. Wypytajmy sprzedawcę o wszystkie opcje urządzenia i kupmy kasę adekwatną do rodzaju i zakresu prowadzonej przez nas działalności.
Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na każde Państwa pytanie! Prosimy dzwonić pod numer telefonu:

2. Rejestracja kasy w Urzędzie Skarbowym


Zanim zainstalujemy nową kasę w sklepie i rozpoczniemy ewidencjonowanie sprzedaży, musimy dopełnić kilku formalności, które sprzedawcom detalicznym narzucił ustawodawca. Pierwszą z nich jest obowiązkowa rejestracja zakupionego urządzenia, którą przeprowadzamy we właściwym ze względów podatkowych Urzędzie Skarbowym. Rejestracja polega na złożeniu pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania.  Niedopełnienie tego obowiązku może nas narazić spore kłopoty.
Prawidłowo przeprowadzona rejestracja:
- MUSI być dokonana na co najmniej jeden dzień przed fiskalizacją kasy (czyli przed dniem rozpoczęcia sprzedaży),
- w zgłoszeniu należy wymienić wszystkie rejestrowane kasy (włącznie z kasami rezerwowymi),
- w przypadku kas, które będą pracowały w różnych punktach sprzedaży, należy podać adresy wszystkich placówek handlowych (adres siedziby firmy wpisujemy tylko wówczas, gdy sprzedaż będzie prowadzona na terenie całej Polski). Pamiętajmy, iż kasa "przypisana" do jednego miejsca nie może pracować pod innym adresem.
- podatnik, który nie dopełni obowiązku zarejestrowania kasy, bezpowrotnie traci prawo do refinansowania części wydatków poniesionych na zakup urządzenia.

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na każde Państwa pytanie związane z rejestracją urządzenia fiskalnego i pomogą w prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia! Prosimy dzwonić pod numer telefonu: XXX

Wzór: Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania. Zobacz / Pobierz

3. Programowanie kasy - samodzielnie czy z serwisantem?


Programowanie kasy polega na wprowadzeniu do pamięci operacyjnej urządzenia różnych informacji, które są istotne w procesie ewidencjonowania sprzedaży. Tak więc podczas programowania zostają zapisane w pamięci urządzenia następujące dane: baza towarowa sklepu (baza PLU), stawki VAT (baza PTU), data i godzina oraz informacje tworzące tzw. nagłówek kasy (imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika).
Podczas programowania kasy należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe przyporządkowanie właściwych stawek podatkowych do poszczególnych usług lub towarów (pomyłka w tym zakresie może nas, niestety, dość drogo kosztować). Ponadto użytkownik kasy musi również zadbać o to, by nazwy poszczególnych usług i towarów były odpowiednio zindywidualizowane, tak aby nabywca mógł na ich podstawie bez trudu określić, jaki towar lub usługa zostały zakupione. Według fiskusa nazwy, które uniemożliwiają kupującemu sprawdzenie, jaki towar nabył (i w jakiej cenie) - "nie spełniają wymogów poprawnej nazwy".
Kasę można zaprogramować samodzielnie, można również tę czynność powierzyć serwisantowi. Zdecydowanie zachęcamy Państwa do wyboru drugiego rozwiązania - doświadczony serwisant podpowie, w jaki sposób zapisać nazwy produktów wchodzących w skład bazy towarowej sklepu, aby nie narazić się na kłopoty z Urzędem Skarbowym, a jednocześnie ograniczyć liczbę stosowanych kodów. Pomoże również zaprogramować klawisze skrótów, ułatwiających codzienną obsługę urządzenia.
Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na każde Państwa pytanie związane z programowaniem i konfiguracją urządzeń fiskalnych oraz pomogą w prawidłowym zaprogramowaniu bazy towarowej.

4. Szkolenie

Zanim urządzenie rejestrujące zostanie zafiskalizowane, pracuje w tzw. trybie szkoleniowym, pozwalającym na przećwiczenie różnych czynności, które są wykonywane podczas codziennej sprzedaży. Ponieważ w trybie szkoleniowym kasa nie zapamiętuje danych, możemy bezkarnie popełniać rozmaite pomyłki i błędy - bez obawy o to, iż Urząd Skarbowy ukaże nas za to mandatem lub grzywną.

Warto więc wykorzystać okres, w którym kasa pracuje w trybie szkoleniowymi i potrenować takie umiejętności, jak sporządzanie raportów miesięcznych i dobowych, anulowanie i stornowanie paragonów, programowanie bazy PLU czy drukowanie raportów niefiskalnych itp.
Z doświadczenia wiemy, iż opanowanie tych wszystkich czynności bywa dla początkujących przedsiębiorców sporym wyzwaniem, dlatego organizujemy krótkie szkolenia z zakresu obsługi i programowania kasy fiskalnej. Podczas zajęć kładziemy nacisk na praktyczne ćwiczenia i uczymy, jak rozwiązywać różne problemy, które mogą się pojawić w trakcie codziennego użytkowania kasy fiskalnej.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji!
Kurs trwa ........
Cena kursu .............
Zgłoszenia pod numerem telefonu:...................
Szczegółowy rozkład zajęć...................................

5. Fiskalizacja kasy

Fiskalizację kasy przeprowadza autoryzowany serwisant, legitymujący się aktualnym upoważnieniem producenta/importera urządzeń fiskalnych. Jest to czynność polegająca na uaktywnieniu pamięci fiskalnej poprzez wprowadzenie do niej NIP-u podatnika. Odtąd kasa fiskalna rejestruje wszystkie dane dotyczące obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży detalicznej. Po przeprowadzonej fiskalizacji serwisant nakłada na moduł fiskalny ołowianą plombę, na której odciśnięty jest numer jego plombownicy (każdy serwisant otrzymuje od producenta własne urządzenie i przypisany do niego indywidualny numer, który pozwala na identyfikację osoby przeprowadzającej fiskalizację).

Po wykonaniu fiskalizacji serwisant wypełnia książkę serwisową oraz wysyła zgłoszenie do Urzędu Skarbowego (oddzielne zgłoszenie składa podatnik). O tej chwili serwisant jest jedyną osobą, która może zajmować się urządzeniem (jego konserwacją, przeglądami oraz naprawą).
Fiskalizacja jest operacją nieodwołalną i jednorazową. Wbudowane w pamięć operacyjną zabezpieczenia uniemożliwiają wielokrotne wykonanie tej czynności - próba powtórnego wprowadzenia numeru NIP grozi awarią modułu fiskalnego. Dlatego fiskalizacja musi zostać wykonana z należytą starannością, w sposób, który nie wzbudzi zastrzeżeń Urzędu Skarbowego.

6. Rozpoczęcie ewidencji obrotu i związane z tym obowiązki

Dla Urzędu Skarbowego fiskalizacja kasy jest równoznaczna z rozpoczęciem przez przedsiębiorcę ewidencjonowania obrotów (czyli mówiąc prościej - z rozpoczęciem sprzedaży). Od tej chwili przedsiębiorca staje się użytkownikiem kasy i musi respektować wymogi zawarte w rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.
Do najważniejszych obowiązków sprzedawcy detalicznego (dodajmy, obowiązków, które musi on respektować już od pierwszego dnia sprzedaży) należą:
- wykonywanie raportów dobowych oraz miesięcznych w określonych w rozporządzeniu terminach,
- rejestrowanie na kasie każdej transakcji sprzedaży oraz wydawanie klientom oryginału paragonu,
- przechowywanie kopii paragonów i wydruków fiskalnych przez okres pięcioletni w warunkach gwarantujących, iż nie ulegną one zniszczeniu,
- przeprowadzanie obowiązkowych przeglądów technicznych urządzenia,
- przechowywanie w miejscu zainstalowania urządzenia książki serwisowej i dbanie o poprawność zawartych w niej wpisów,
- naniesienie na kasę numeru ewidencyjnego.

7. Zgłoszenie fiskalizacji
Po przeprowadzeniu fiskalizacji przedsiębiorca musi jeszcze raz odwiedzić Urząd Skarbowy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego (jest to indywidualny numer kasy, stanowiący oznaczenie konkretnego urządzenia). W urzędzie należy przedstawić wypełnioną przez serwisanta książkę serwisową oraz druk "Zgłoszenie kasy przez podatnika". Na dopełnienie tej formalności podatnik ma 7 dni od momentu fiskalizacji. Po wpisaniu kasy do ewidencji urzędu i otrzymaniu numeru ewidencyjnego przedsiębiorca może się ubiegać o zwrot części wydatków związanych z kupnem kasy.

Wzory pism do pobrania:
Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania Zobacz wzór
Zgłoszenie kasy przez podatnika Zobacz wzór | Pobierz formularz
Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej Zobacz wzór

Formalności związane z ulgą za zakup kasy fiskalnej


Podatnicy, których dotyczy obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej, mogą liczyć na swoistą rekompensatę ze strony Skarbu Państwa - czyli refundację części kosztów poniesionych na na zakup urządzenia. Przepisy stanowią, iż przedsiębiorcy, który rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, mają możliwość skorzystania z ulgi na zakup wszystkich kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia sprzedaży. Wysokość ulgi może wynosić nawet 90% jednostkowej ceny netto zakupu, nie więcej jednak niż 700 złotych za jedno urządzenie.
Warto jednak pamiętać, iż ulga przysługuje jedynie tym przedsiębiorcom, dla których jest to pierwsza kasa fiskalna i którzy dokonali rejestracji urządzenia w przewidzianych przez ustawodawcę terminach.
Tak więc jeśli podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia kasy lub przeprowadził niewłaściwie fiskalizację, bezpowrotnie traci prawo do tego zwolnienia. Ulgą nie są również objęte kasy dokupione w późniejszym terminie (np. kiedy podatnik zastępuje stary model nowym lub kiedy otwiera kolejny punkt handlowy, w którym zamierza zainstalować kolejną kasę).  

Aby skorzystać z ulgi, podatnik powinien...
- co najmniej jeden dzień przed dokonaniem fiskalizacji złożyć do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawiadomienie o instalowanych kasach (formularz: Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania). Zgłoszenie powinno uwzględniać wszystkie urządzenia (zarówno kasy podstawowe, jak i rezerwowe) i wyszczególniać miejsca ich instalacji.- zafiskalizować kasę w autoryzowanym serwisie,
 - w ciągu 7 dni od fiskalizacji złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego formularz Zgłoszenie kasy przez podatnika.
-po wpisaniu kasy do ewidencji wystąpić o zwrot ulgi lub rozliczyć wydatek w deklaracji podatkowej.
Uwaga! Aby ubiegać się o zwrot części wydatków podatnik musi złożyć w urzędzie oryginał faktury potwierdzającej kupno urządzenia oraz przedstawić dowód zapłaty całej należności.

Zwrot ulgi
Zwrot ulgi może nastąpić w dwojaki sposób - w przypadku podatników nie będących płatnikami VAT Urząd Skarbowy dokonuje zwrotu na rachunek bankowy przedsiębiorcy (wymagane jest wówczas firmowe konto bankowe).Natomiast podatnicy będący płatnikami VAT rozliczają wydatek na ulgę w deklaracji podatkowej.
Płatnicy podatku VAT
Podstawę do odliczenia stanowi dowód zapłaty całej należności oraz oryginał faktury VAT. Ulgę z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego można odliczyć w deklaracji VAT za miesiąc, w którym nastąpiło ewidencjonowanie lub też za miesiące następujące po tym miesiącu. Natomiast przedsiębiorcy, którzy rozliczają się kwartalnie, mogą to uczynić w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie lub w rozliczeniu za następne kwartały.
Warto jednak dodać, iż ulga jest zwracana tylko wówczas, gdy odliczenie w okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale) jest mniejsze od kwoty różnicy między VAT należnym a naliczonym. Tylko wówczas, gdy VAT naliczony jest większy lub równy kwocie podatku należnego, możemy ubiegać się o zwrot nierozliczonej wcześniej ulgi. Należy jednak pamiętać, iż w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:
- 25% całej kwoty przysługującej do odliczenia (zasada dotyczy deklaracji miesięcznych), lub
- 50% tej kwoty (jeżeli składamy deklaracje kwartalne).
Podatnicy nie będący płatnikami VAT:
Aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, przedsiębiorcy objęci zwolnieniem podmiotowym od podatku VAT lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT-u muszą złożyć w Urzędzie Skarbowym oddzielny wniosek  o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Urząd po sprawdzeniu poprawności wniosku w ciągu 25 dni od daty wpłynięcia pisma przekazuje odpowiednią kwotę na rachunek bankowy podatnika.
Wzory pism do pobrania:
Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania Zobacz wzór
Zgłoszenie kasy przez podatnika Zobacz wzór | Pobierz formularz
Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej Zobacz wzór

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl